Sprawozdanie finansowe

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie, informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępnie pod adresem: http://edukacja.bip.czestochowa.pl

metryczka


Wytworzył: mgr Marta Beszczyńska, dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 w Częstochowie (1 września 2019)
Opublikował: Michał Śpiewak (17 października 2019, 15:29:55)

Ostatnia zmiana: Michał Śpiewak (17 października 2019, 15:40:18)
Zmieniono: dodanie ogłoszenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2177