Arkusze ocen

Dostęp: Sekretariat szkoły

Dostępne dla osób, których dotyczy lub wykażą interes prawny

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 ze zmianami)

metryczka


Wytworzył: Joanna Szeląg - dyrektor szkoły (1 września 2016)
Opublikował: Anna Bronkiewicz (27 czerwca 2017, 18:55:28)
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół nr 3

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2288