Dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne

TYP: archiwum
Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
Dział: dyrektor szkoły
Podstawa prawna: Dz.U.2014.1170 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji(Dz. U. z dnia 2 września 2014 r.)

metryczka


Wytworzył: mgr Iwona Olszówka - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego (12 września 2008)
Opublikował: czank_s (12 września 2008, 18:54:13)

Ostatnia zmiana: Alicja Szyda (23 maja 2017, 18:33:24)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2666