Księga ewidencji uczniów

typ: ewidencja
Dostęp: Dostępne dla osób, których dotyczy lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu.
Dział: Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie 

Podstawa prawna: Dz.U.2014.1170 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. z dnia 2 września 2014 r.) 

metryczka


Wytworzył: mgr Iwona Olszówka - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego (1 marca 2016)
Opublikował: Alicja Szyda (8 marca 2016, 17:21:51)

Ostatnia zmiana: Alicja Szyda (1 grudnia 2017, 13:29:11)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2547