Księga Uczniów

Księga Uczniów

Typ: Ewidencja

Dostęp: Dostępne dla osób, których dotyczy, lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu

Ograniczenie: Z zachowaniem zapisów ustawy o ochronie danych osobowych, po wykazaniu interesu prawnego.

Dział: sekretariat

Podstawa prawna: Rozp. MENiS z 19.02.2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Szkoły Małgorzata Darocha (23 listopada 2007)
Opublikował: grzywinska_b (23 listopada 2007, 11:34:47)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Gąćkowska (31 stycznia 2018, 13:51:19)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2859