Ewidencja świadectw ukończenia szkoły

Typ : Ewidencja
Dostęp: Dla osób posiadających interes prawny, w godzinach pracy sekretariatu szkoły.
 
Dział: Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie.

Ograniczenie: po wykazaniu interesu prawnego.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonanie tych czynności (Dz.U. z 2005 r.Nr 58 poz. 504 ze zmianami).

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Szkoły Małgorzata Darocha (30 września 2016)
Opublikował: Małgorzata Gąćkowska (30 września 2016, 01:13:29)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Gąćkowska (31 stycznia 2018, 14:06:59)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2805