Sprawozdanie finansowe_informacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe szkoły opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępnie pod adresem: 

http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757

 

metryczka


Wytworzył: Grzegorz Konieczny- dyr Szkoły Podstawowej nr 26 w Częstochowie (10 maja 2019)
Opublikował: Katarzyna Drogosz (10 maja 2019, 11:54:54)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 26

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1752