Informacja w sprawie sprawozdań finansowychDyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego r 1   w Częstochowie   informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej nr 1

im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępnie pod adresem:

http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Ścigała- Psiuk, Dyrektor SOSW nr 1 w Częstochowie (30 listopada 2021)
Opublikował: Anna Szymczyk (30 listopada 2021, 16:45:18)

Ostatnia zmiana: Anna Szymczyk (30 listopada 2021, 16:58:34)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1807