Sprawozdania finansowe Miejskiego Przedszkola nr 14 w CzęstochowieDyrektor Miejskiego Przedszkola nr 14 w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe przedszkola są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępnie pod adresem: http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757

metryczka


Wytworzył: Ewa Gregorczyk - Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 14 (10 maja 2019)
Opublikował: Renata Szymala (10 maja 2019, 21:06:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2328