Sprawozdania finansowe przedszkola

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków w Częstochowie

informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra

Rozwoju i Finansów z dnia13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont

dla budżetu państwa,budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek

budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych

oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami

Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U.z 2017 r., poz.1911 ze zmianami) sprawozdania

finansowe przedszkola są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów

Oświaty i są dostępnie pod adresem:

http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757metryczka


Wytworzył: Małgorzata Marszałek Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków w Częstochowie (8 maja 2019)
Opublikował: Anna Postrach (8 maja 2019, 20:15:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4741