Publikacja sprawozdań finansowych

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępnie pod adresem: http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757

metryczka


Wytworzył: Iwona Nędzyńska-Mól - Dyrektor Szkoły (9 maja 2019)
Opublikował: Jakub Kościelny (9 maja 2019, 22:02:15)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 29

Ostatnia zmiana: Jakub Kościelny (9 maja 2019, 22:15:52)
Zmieniono: zmiana czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2544