BEZPIECZNA SZKOŁA

W okresie od października 2012 roku do marca 2013 w Gimnazjum nr 2 im. Pokolenia Kolumbów w Częstochowie zrealizowano 10 zadań  przewidzianych regulaminem konkursu Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń.

Zadanie 1.

Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę.

Zadanie 2.

Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości).

Zadanie 3.

Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp.

Zadanie 4.

Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji „chłopcy-dziewczęta” – język, kultura osobista etc. „Czy uczniowie klną i dlaczego …”

Zadanie 5.

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić?

Zadanie 6.

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciśnięciem do „paczki”.

Zadanie 7:

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasam Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność.

Zadanie 8

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa”, gdzie szukać pomocy?

Zadanie 9

Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia …. Prezentacja może obejmować podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego –w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tematykę przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne.

Zadanie 10

Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącego kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.

W ramach akcji przeprowadzone zostały zajęcia z wychowawcami klas na powyższe tematy, pedagog szkolny w każdej z klas przeprowadził zajęcia na temat „Odpowiedzialności karnej nieletnich”. Przeprowadzono konkurs: „Sprawa całkiem oczywista: świat bez zgody by nie istniał”,  debaty - „Czy jesteśmy obywatelami naszego państwa, członkami społeczeństwa, przestrzegamy prawa?”. Zorganizowano spotkania z: ratownikami medycznymi, pracownikiem Rejonowego Zespołu Pomocy Społecznej, doradcą metodycznym Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Młodzież uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez psychologa na temat uzależnień, bulimii i anoreksji. Nauczyciele biologii            i chemii przeprowadzili warsztaty „Jesteś tym co jesz”.

Uczniowie wszystkich klas wzięli udział w spektaklu profilaktycznym „Niebezpieczna gra”, wystawionym przez aktorów TEATRU KURTYNA z Krakowa, uczniowie klasy II c i II b obejrzeli przedstawienie pt.: „Szczęście za rogatką”.

Wszystkie działania podjęte w ramach konkursu przyczyniły się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa uczniów naszego gimnazjum.

 

metryczka


Wytworzył: dyrektor Gimnazjum nr 2 w Częstochowie pan Tomasz Ociepa (24 czerwca 2013)
Opublikował: krygier_e (10 lipca 2013, 22:24:08)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Krygier-Żyła (9 maja 2017, 14:57:51)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2433