Medal "Pro Memoria"

Medal "Pro Memoria" ustanowiony został decyzją Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 25 stycznia 2005 r. z okazji 60. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Może być nadawany osobom fizycznym i prawnym w uznaniu zasług w pielęgnowaniu pamięci o walce narodu polskiego o niepodległość. Może być więc nadany także stowarzyszeniom, instytucjom, szkołom, drużynom harcerskim itp.

Jest nadawany przez Kierownika UdSKiOR z własnej inicjatywy lub na wniosek organów władzy państwowej i samorządowej, organizacji pozarząowych, placówek dyplomatycznych. Wnioski o nadanie Medalu "Pro Memoria" kierowane są do Departamentu Wojskowego Urzędu, gdzie są weryfikowane. Medal wręczany jest podczas uroczystości państwowych, wojskowych i kombatanckich przez Kierownika Urzędu lub osoby przez niego upoważnione. Zawieszany jest na wstążce, na lewej piersi, po orderach i odznaczeniach państwowych. Nadanie Medalu potwierdza się dyplomem i legitymacją, wręczanymi łącznie z Medalem.

Medal został zaprojektowany w porozumieniu z Komisją Heraldyczną przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Odznaką Medalu jest metalowy krążek o średnicy 38 mm srebrzony i oksydowany. Na awersie na tle rozdartych krat umieszczony został orzeł wzoru z drzewca sztandaru wojskowego spoczywający na obnażonej szabli polskiej skrzyżowanej z drutem kolczastym. Na rewersie w otoku z napisem "Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych" znajduje się napis "Pro Memoria". Pod nim skrzyżowane gałązki dębiny i wawrzynu. Pod nim data "8 maja 2005". Medal przywieszany jest na wstążce koloru granatowego

metryczka


Wytworzył: dyrektor Gimnazjum nr 2 w Częstochowie pan Tomasz Ociepa (9 listopada 2009)
Opublikował: krygier_e (10 listopada 2009, 19:15:39)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Krygier-Żyła (9 maja 2017, 15:00:12)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2452