zarchiwizowane arkusze ocen

Typ: księgi zarchiwizowanych arkuszy ocen

Dostęp: archiwum szkoły, dla osób reprezentujących interes prawny

Dział: sekretariat

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz.U. 2010 nr 156 poz. 1047 z późn. zm.

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Bieć - dyrektor Zespołu Gimnazjów (2 września 2013)
Opublikował: drogowska_m (18 października 2013, 12:59:33)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Drogowska (19 maja 2017, 10:07:39)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1536