Dzienniki zajęć pozalekcynych

Ewidencja

Dostęp: Sekretariat

Dział: Nauczyciele

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Dz. U. z 2004r. Nr. 256 poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 19 lutego 2002r., w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz. U. z 2003r. Nr 107 poz. 1003.

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Częstochowie Anita Urbańska (14 listopada 2012)
Opublikował: miarka_m (14 listopada 2012, 10:30:15)

Ostatnia zmiana: Mariusz Miarka (20 grudnia 2017, 09:54:30)
Zmieniono: aktual

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2431