Księga ewidencji uczniów

Ewidencja

Dostęp: Sekretariat

Dział: Sekretarz

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dn. 19 lutego 2002r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz. U. z 2003r. Nr 107, poz. 1003

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Częstochowie Anita Urbańska (14 listopada 2012)
Opublikował: miarka_m (14 listopada 2012, 11:17:43)

Ostatnia zmiana: Mariusz Miarka (20 grudnia 2017, 09:43:10)
Zmieniono: aktual

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2557