Dzienniki zajęć/lekcyjne/pozalekcyjne


Dostęp: sekretariat, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

metryczka


Wytworzył: Tomasz Szczygłowski, Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Częstochowie (1 lipca 2011)
Opublikował: Michał Śpiewak (9 lipca 2017, 23:10:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1981