Księgi Arkuszy Ocen

Typ: archiwum

Dostęp: Dla osób posiadających interes prawny - za pośrednictwem dyrekcji szkoły

Dział: Dyrektor Szkoły

Podstawa prawna: § 13 rozporządzenia MENIS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 225 ze zmianami)

metryczka


Wytworzył: Dyrektor (10 lutego 2010)
Opublikował: praszczyk_r (10 lutego 2010, 14:22:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1682