Ewidencja zatrudnionych pracowników

Dostęp: Sekretariat Szkoły - pokój nr P-4.

Dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) Podstawa prawna: art. 94 ust. 9a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zmianami).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.).

metryczka


Wytworzył: Anna Dymek - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 38 im. Ludwika Zamenhofa (28 czerwca 2017)
Opublikował: Jadwiga Duchniak (28 czerwca 2017, 19:16:07)

Ostatnia zmiana: Jadwiga Duchniak (30 września 2017, 12:58:12)
Zmieniono: Wskazanie miejsca dostępu informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1717