Księga Arkuszy Ocen

Dostęp: Sekretariat Szkoły - pokój P-4.

Dostępne dla osób, których dotyczy lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu szkoły.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 ze zmianami).

metryczka


Wytworzył: Anna Dymek - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 38 im. Ludwika Zamenhofa (1 września 2007)
Opublikował: Jadwiga Duchniak (30 września 2017, 19:22:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1634