Dzienniki pozalekcyjne

Dostęp: Z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowych - za pośrednictwem Dyrektora Szkoły pokój P-3.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170 ze zmianami) 

metryczka


Wytworzył: Anna Dymek - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 38 im. Ludwika Zamenhofa (3 września 2007)
Opublikował: Jadwiga Duchniak (30 września 2017, 19:31:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1788