Informacja dotycząca sprawozdania finansowego

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 12 im. Ireny Szewińskiej w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe (szkoły/przedszkola/placówki) są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępnie pod adresem: http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757

metryczka


Wytworzył: Aneta Kwiatkowska - Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 12 (10 maja 2019)
Opublikował: Dorota Szewczyk (13 maja 2019, 10:23:06)

Ostatnia zmiana: Dorota Szewczyk (13 maja 2019, 10:45:22)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2909