Księga kontroli sanitarnej

Księga kontroli sanitarnej Gimnazjum nr 7.

Dostęp: W Sekretariacie Gimnazjum nr 7.

Dział: Sekretariat Gimnazjum nr 7

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz. U. z 2003r. Nr 107 poz. 1003

metryczka


Wytworzył: dyrektor Joanna Ziółkowska-Nowak (10 września 2017)
Opublikował: okrutny_o (9 kwietnia 2008, 12:16:53)

Ostatnia zmiana: Konrad Śpiewak (10 września 2017, 13:49:17)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2203