Informacja o sprawozdaniach finansowych

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe (szkoły/przedszkola/placówki) są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępnie pod adresem:
http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757

metryczka


Wytworzył: Bożena Golachowska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 52 (9 maja 2019)
Opublikował: Piotr Bińczyk (9 maja 2019, 23:21:28)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 52

Ostatnia zmiana: Piotr Bińczyk (10 maja 2019, 13:42:03)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3025