Kontrole 2019


Lp.Oznaczenie organu
 przeprowadzającego
kontrolę
Zakres   kontroli         Termin
przeprowadzenia
kontroli
Efekt kontroli
(ocena, zalecenia)
1.Państwowa Inspekcja PracyPrawo pracy                                                                                    
06.09.2019rZalecono terminowe dokonywanie obliczeń
z wynagrodzenia za pracę kwot wypłacanych za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia , tj. kwot wypłacanych jedynie w poprzednim terminie płatności.   
 


    

metryczka


Wytworzył: Jadwiga Sipa dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza (22 marca 2021)
Opublikował: Wojciech Dostal (22 marca 2021, 08:55:08)
Podmiot udostępniający: IV Liceum Ogólnokształcące

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 975