Kontrole 2020

LpOznaczenie organu
 przeprowadzającego kontrolę
Zakres kontroliTermin
przeprowadzenia
kontroli
Efekt kontroli (ocena, zalecenia)
1.Śląski Kurator OświatyMonitorowanie przez dyrektora szkoły realizacji podstawy programowej z j. angielskiego w klasach drugich.11.02.2020r.Nie stwierdzono nieprawidłowości, nie wydano zaleceń.
2.Śląski Kurator OświatyKontrola doraźna nadzór dyrektora nad stosowaniem zasad oceniania przez nauczyciela biologii w klasie 1c24.06.2020r. 25.06.2020r.Nie stwierdzono nieprawidłowości, nie wydano zaleceń.
3.Śląski Kurator OświatyObserwacja pracy komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. 09.07.2020r.Nie stwierdzono nieprawidłowości, nie wydano zaleceń.
4.Śląski Kurator OświatyNadzór dyrektora nad stosowaniem zasad oceniania przez nauczyciela w związku z interwencją rodzica.26.08.2020r.       i
28.08.2020r.
Nie stwierdzono nieprawidłowości, nie wydano zaleceń.


metryczka


Wytworzył: Jadwiga Sipa dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza (22 marca 2021)
Opublikował: Wojciech Dostal (22 marca 2021, 09:12:14)
Podmiot udostępniający: IV Liceum Ogólnokształcące

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 863