Księgi arkuszy ocen

Księga arkuszy ocen

Dostęp: z-ca dyrektora

Dział: VI LO im J. Dąbrowskiego w Częstochowie

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz. U. z 2003r. Nr 107 poz. 1003

metryczka


Wytworzył: dyrektor szkoły Tadeusz Kałużny (7 maja 2008)
Opublikował: makowka_a (10 maja 2008, 12:00:22)

Ostatnia zmiana: Adam Makówka (28 czerwca 2017, 09:57:32)
Zmieniono: zmiana osoby

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3028