Majątek Miejskiego Przedszkola nr 13 za lata 2003-2008

Majątek Miejskiego Przedszkola nr 13 lata 2003-2008 Majątek trwały ogółem - Wartości niematerialne prawne, I.Rzeczowy majątek trwały:w tym grunty własne - umorzenie, budynki- 139590 budowle w tym kanalizacja deszczowa - urządzenia techniczne , maszyny- 86543,46 rok 2009 94116,84 środki transportu - pozostałe środki trwałe- inwestycje rozpoczęte- Urzeczone składniki majątku - II. Finansowy majątek trwały: udziały i akcje - papiery wartościowe- inne składniki finansowego majątku trwałego - III. Należności długu terminowe - IV. Zobowiązywania długoterminowe - Przedszkole zajmuje jeden budynek o powierzchni 685 mkw.


Majątek Przedszkola nr 13 (87kB) word

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 13 Renata Sowula (13 lutego 2009)
Opublikował: wozderewicz_w (13 lutego 2009, 07:00:37)

Ostatnia zmiana: Ewelina Krawczyk (11 grudnia 2017, 12:51:28)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3265