Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

Typ: Ewidencja

Dostęp: Za pośrednictwem dyrektora lub sekretarki szkolnej.
Dostęp do danych z ewidencji jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)

Dział: Gimnazjum nr 17 - sekretariat

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24 poz. 141 z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dn. 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U Nr 21 poz. 124 z późniejszymi zmianami),
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz ustalania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281 z późniejszymi zmianami)

metryczka


Wytworzył: Beata Zemła - Dyrektor Gimnazjum nr 17 (18 września 2008)
Opublikował: czerwinska_r (16 maja 2006, 20:54:26)

Ostatnia zmiana: Jacek Jura (20 czerwca 2017, 15:25:59)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2612