Dokumentacja zajęć szkolnych (dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, opiekuńczo-wychowawcze, księga ewidencji uczniów, księga uczniów, arkusze ocen)

Typ: Dziennik/Księga

Dostęp: Za pośrednictwem dyrektora, nauczyciela wychowawcy lub sekretarki szkolnej.
Dostęp do danych z dziennika/księgi jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)

Dział: Gimnazjum nr 17 - sekretariat

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

metryczka


Wytworzył: Beata Zemła - Dyrektor Gimnazjum nr 17 (17 września 2008)
Opublikował: czerwinska_r (16 maja 2006, 10:36:07)

Ostatnia zmiana: Jacek Jura (20 czerwca 2017, 15:45:05)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2705