Sprawy kadrowe (akta osobowe pracowników, ewidencja czasu pracy, urlopów pracowniczych, rejestr akt osobowych)

Typ: Ewidencja/Rejestr

Dostęp: Za pośrednictwem dyrektora szkoły lub pracownika księgowości.
Dostęp do danych z ewidencji/rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)

Dział: Gimnazjum nr 17 - księgowość

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996 nr 62 poz. 286)

metryczka


Wytworzył: Beata Zemła - Dyrektor Gimnazjum nr 17 (17 września 2008)
Opublikował: czerwinska_r (21 maja 2006, 12:20:33)

Ostatnia zmiana: Jacek Jura (20 czerwca 2017, 15:26:40)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2426