Rejestr wydanych legitymacji szkolnych

Typ: Rejestr

Dostęp: Za pośrednictwem dyrektora lub sekretarki szkolnej dla osób posiadających interes prawny

Dział: Gimnazjum nr 17 - sekretariat

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobów dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą oraz zasad odpłatności za wykonanie tych czynności z dn. 14 marca 2005 r (Dz. U. Nr 58, poz 504 z późniejszymi zmianami)

metryczka


Wytworzył: Beata Zemła - Dyrektor Gimnazjum nr 17 (17 września 2008)
Opublikował: czerwinska_r (16 maja 2006, 11:00:20)

Ostatnia zmiana: Jacek Jura (19 czerwca 2017, 21:54:58)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2607