Akta osobowe

Dostęp: sekretariat szkoły - dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych)
Podstawa prawna: art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r.
w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62 z 1996r. poz. 286 z późn. zm.)

metryczka


Wytworzył: Irena Tajak - dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 28 (7 września 2008)
Opublikował: anzorge_m (7 września 2008, 11:59:51)

Ostatnia zmiana: Renata Barczak (15 czerwca 2017, 09:19:59)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3076