Arkusze ocen uczniów

Dostęp: sekretariat szkoły - za pośrednictwem dyrektora; dla osób po wykazaniu interesu prawnego (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych)
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2014 r. poz. 1170)metryczka


Wytworzył: Irena Tajak - dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 28 (7 września 2008)
Opublikował: anzorge_m (7 września 2008, 12:24:58)

Ostatnia zmiana: Renata Barczak (15 czerwca 2017, 09:37:35)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3705