Archiwum Zespołu Szkół Specjalnych Nr 28

W archiwum znajdują się dokumenty z poprzednich lat działalności szkoły, m. in. takie, jak: sprawozdania finansowe, plany finansowe, dowody księgowe, akta osobowe byłych pracowników, arkusze ocen absolwentów, rejestry wydanych legitymacji, rejestry druków ścisłego zarachowania, rejestry wydanych zaświadczeń, rejestry świadectw, księgi ewidencji uczniów, księgi absolwentów, dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych.

Dostęp: sekretariat szkoły - za pośrednictwem dyrektora; w zależności od charakteru może być wykazany interes prawny bądź dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwachmetryczka


Wytworzył: Irena Tajak - dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 28 (7 września 2008)
Opublikował: anzorge_m (7 września 2008, 12:13:16)

Ostatnia zmiana: Renata Barczak (15 czerwca 2017, 09:30:52)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3628