Księga zastępstw

Dostęp: sekretariat szkoły; za pośrednictwem dyrektora szkoły                                  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014r.  poz. 1170)
metryczka


Wytworzył: Irena Tajak - dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 28 (7 września 2008)
Opublikował: anzorge_m (7 września 2008, 16:39:35)

Ostatnia zmiana: Renata Barczak (15 czerwca 2017, 10:24:19)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3916