Informacja dotycząca sprawozdania finansowego jednostki za 2018 rok


Dyrektor Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe (szkoły/przedszkola/placówki) są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępne pod adresem:

http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757

metryczka


Wytworzył: Ewa Blukacz - Dyrektor Gimnazjum nr 17 (9 maja 2019)
Opublikował: Jacek Jura (9 maja 2019, 13:19:38)

Ostatnia zmiana: Jacek Jura (9 maja 2019, 13:41:53)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2430