Księga ewidencji uczniów

Typ: Ewidencja.

Dostęp: Z-ca dyr. szkoły

Dostęp po wykazaniu interesu prawnego.

Dział: z-ca dyrektora

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz. U. Nr 107 poz. 1003

metryczka


Wytworzył: Grzegorz Konieczny- dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 im. T. Kościuszki (30 maja 2008)
Opublikował: drogosz_k (13 stycznia 2004, 16:25:55)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Drogosz (9 czerwca 2017, 10:34:36)
Zmieniono: Modyfikacja informacji o dostępie do danych osobowych.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1866