Dzienniki pracy pedagoga, logopedy, wychowawcy świetlicy, wychowawcy świetlicy środowiskowej i biblioteki

Ewidencja

Dostęp: z-ca dyrektora

Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony ( ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)

Dział: pedagog, logopeda, wychowawca świetlicy, wychowawca świetlicy środowiskowej, nauczyciel bibliotekarz

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 225.

metryczka


Wytworzył: Grzegorz Konieczny- dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 im. T. Kościuszki (30 maja 2008)
Opublikował: drogosz_k (30 maja 2008, 10:33:38)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Drogosz (9 czerwca 2017, 10:26:03)
Zmieniono: Modyfikacja informacji o dostępie do danych osobowych.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1858