Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

Ewidencja

Dostęp: z-ca dyrektora

Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony ( ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)

Dział: nauczyciele

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. poz. 2572 ze zmianami, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz. U. z 2003r. Nr 107 poz. 1003.

metryczka


Wytworzył: Grzegorz Konieczny- dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 im. T. Kościuszki (30 maja 2008)
Opublikował: drogosz_k (30 maja 2008, 10:41:15)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Drogosz (9 czerwca 2017, 10:29:53)
Zmieniono: Modyfikacja informacji o dostępie do danych osobowych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3040