Ewidencja zasobu bibliotecznego

Ewidencja

Dostęp: biblioteka szkolna

Dział: nauczyciel bibliotekarz

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz. U. z 2003r. Nr 107 poz. 1003.

metryczka


Wytworzył: Grzegorz Konieczny- dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 im. T. Kościuszki (30 maja 2008)
Opublikował: drogosz_k (30 maja 2008, 10:57:47)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Drogosz (5 czerwca 2017, 11:20:53)
Zmieniono: zmiana metryki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3032