Informacja dotycząca zamieszczania sprawozdań finansowych.

 Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 42 informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust.10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( tj. Dz.U. z 2017 r., poz.1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe ( szkoły/przedszkola/placówki) są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępne pod adresem: http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757
{1}

metryczka


Wytworzył: dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 42 Ewa Wysocka (9 maja 2019)
Opublikował: Jolanta Zakrzewska (9 maja 2019, 13:12:28)

Ostatnia zmiana: Jolanta Zakrzewska (9 kwietnia 2021, 15:47:37)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2704