Sprawozdanie finansowe przedszkola

"Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający §  34 ust.10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych , samorządowych zakładów budżetowych , państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017., poz 1911 ze zmianami ) sprawozdania finansowe Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Częstochowie są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępne pod adresem edukacja.bip.czestochowa.pl

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 9 Beata Wyderka (8 maja 2019)
Opublikował: Agnieszka Urbańska (8 maja 2019, 21:54:16)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Urbańska (9 maja 2019, 07:42:57)
Zmieniono: dodanie adresu linku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2278