Dzienniki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

Dostęp: Gabinet Dyrektora. Dostęp do danych jest prawnie ograniczony  (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych)

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.


metryczka


Wytworzył: Maria Kowol Dyrektor ZSP2 (3 września 2012)
Opublikował: pisarek_a (8 lutego 2013, 11:40:47)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Pisarek (17 maja 2017, 16:30:47)
Zmieniono: edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2735