Księga ewidencji uczniów

Dostęp: Sekretariat szkoły, gabinet dyrektora w przedszkolu, dostęp do bazy danych po wykazaniu interesu prawnego


Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS  z dnia 29 sierpnia 2014 w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działań wychowawczych i opiekuńczych oraz rodzajów tej dokumentacji .

metryczka


Wytworzył: Maria Kowol Dyrektor ZSP2 (3 września 2012)
Opublikował: pisarek_a (8 lutego 2013, 11:53:14)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Pisarek (17 maja 2017, 16:12:09)
Zmieniono: edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2701