Informacja dotycząca sprawozdania finansowego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 im. Henryka Sienkiewicza  informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe (szkoły/przedszkola/placówki) są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępnie pod adresem: Sprawozdanie finansowe SP14

metryczka


Wytworzył: Magdalena Krzemińska Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 (9 maja 2019)
Opublikował: Dorota Hereźniak (9 maja 2019, 12:46:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2710