Informacja dotycząca sprawozdania finansowego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej nr 34 są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępnie pod adresem:
http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Dariusz Ryś (8 maja 2019)
Opublikował: Tomasz Dudek (8 maja 2019, 22:16:53)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 34

Ostatnia zmiana: Tomasz Dudek (8 maja 2019, 22:25:29)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2666