sprawozdanie finansowe

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 44 im. Janusza Korczaka informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe przedszkola są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępnie pod adresem: http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757

metryczka


Wytworzył: Ewa Sobczyk (10 maja 2019)
Opublikował: Ewa Sobczyk (10 maja 2019, 11:42:33)
Podmiot udostępniający: MP44

Ostatnia zmiana: Ewa Sobczyk (10 maja 2019, 11:55:39)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3262