Księga ewidencji uczniów

Dostęp: w sekretariacie szkoły, po wykazaniu interesu prawnego

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170 z późn. zm.)

metryczka


Wytworzył: Dyrektor szkoły mgr Jarosław Nurek (11 września 2019)
Opublikował: Janusz Frej (5 lutego 2020, 15:00:04)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 16

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2265