Akta osobowe aktualnie zatrudnionych pracowników

Dostęp: w sekretariacie szkoły, dostęp do danych jest prawnie ograniczony (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych)
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. 2018 poz. 357)

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 Jarosław Nurek (24 lutego 2020)
Opublikował: Anna Merta (24 lutego 2020, 18:40:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2336